Архив

Archive for the ‘интернет соревнования по математике’ Category

Интернет- соревнования по математике.

Проводится Школой Точных Наук .
Двуязычный вариант!
http://www.teaduskool.ut.ee/kuubik
Ootame Teid osalema Teaduskooli veebipõhisele matemaatikavõistlusele „Kuubik“.
On hästi teada, et parimaks viisiks võistlusteks ettevalmistumisel on võimalikult paljude ülesannete iseseisev lahendamine. „Kuubik“ ongi selline individuaalne treeningvõistlus, mis annab hea võimaluse ette valmistuda matemaatikaolümpiaadiks ja teisteks matemaatikavõistlusteks.

Matemaatikavõistlus „Kuubik“ toimub kahes vanuserühmas:

  • Eukleidese rühm: 5. – 7. klassi õpilased
  • Pythagorase rühm: 7. – 9. klassi õpilased

Nimetatud vanuserühmad on tinglikud, st võistluse vanuserühmades võivad osaleda nii vanemad (nt gümnaasiumi õpilased), kui ka nooremad õpilased.
Võistlusel on neli vooru:

  • I voor – oktoobris
  • II voor – novembris
  • III voor – detsembris
  • IV voor – jaanuaris
Реклама